Karnaval Inbox SCTV Tulungagung

Venue : GOR Lembu Peteng Tulungagung
Tanggal : 27-28 Februari 2016
Partner :
a. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
b. Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung